LEK. DENT. KATARZYNA PORTKA


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku lekarsko- dentystycznym. Staż podyplomowy odbyła w Stomatologicznym Centrum Klinicznym w Lublinie, w trakcie którego rozpoczęła pracę w Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo- Twarzowej UM w Lublinie. Obecnie pracuje jako asystent w Zakładzie Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej w Lublinie, jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej.

Członkini Polskiego Towarzystwa medycyny estetycznej i Anti- Aging. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu stomatologii estetycznej i medycyny estetycznej. Od zawsze w zakresie jej zainteresowań znajdowały się tematy związane z pielęgnacją, profilaktyką starzenia i zapobieganiem chorób jamy ustnej.

Pani doktor pracuje koncepcji interdyscyplinarnego podejścia do leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem zależności pomiędzy kondycją skóry, błoń śluzowych, zębów, a samopoczuciem i kondycją organizmu. W codziennej pracy nastawiona również na edukacje pacjentów, zwłaszcza dzieci.